Připomínkování zákonů

10.1.2023
Daniel Svoboda

Vážení členové,

zasíláme vám k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k Aktu o kybernetické odolnosti – nová pravidla kybernetické bezpečnosti pro digitální produkty a podpůrné služby.

Nařízením by měly by být řešeny dva hlavní problémy, které zvyšují náklady pro uživatele a pro společnost: nízká úroveň kybernetické bezpečnosti produktů s digitálními prvky, která se odráží v rozšířené zranitelnosti a nedostatečném a nekonzistentním poskytování bezpečnostních aktualizací k jejímu řešení, a nedostatečné chápání informací a přístup k informacím ze strany uživatelů, což jim znemožňuje vybrat si produkty s odpovídajícími kybernetickými bezpečnostními vlastnostmi nebo je používat bezpečným způsobem.

Cílem tohoto nařízení je stanovit mezní podmínky pro vývoj bezpečných produktů s digitálními prvky tím, že bude zajištěno, aby hardwarové a softwarové produkty byly uváděny na trh s méně zranitelnostmi a aby výrobci brali vážně bezpečnost v průběhu celého životního cyklu produktu. Má rovněž vytvořit podmínky umožňující uživatelům, aby při výběru a používání produktů s digitálními prvky zohlednili kybernetickou bezpečnost.

V příloze naleznete dokumenty – EU 7_23 EK Návrh nařízení COM(2022)454, EU 7_23 EK Příloha  a EU 7_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf. Připomínky k dokumentu zasílejte ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 17. 1. 2023.

——————————————————————————————————————————————

Zároveň vám zasíláme k připomínkování návrhy nařízení a směrnice přijaté Komisí k přezkumu pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů.

V rámci této iniciativy se aktualizují pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů. Práva k průmyslovým vzorům chrání vzhled výrobku vyplývající z jeho vlastností, jako je tvar, barva nebo použitý materiál, před neoprávněným použitím.

Cílem iniciativy je:

  • modernizovat, vyjasnit a posílit ochranu průmyslových vzorů
  • zajistit, aby ochrana průmyslových vzorů byla v celé EU přístupnější a cenově dostupnější
  • zajistit, aby předpisy EU a vnitrostátní předpisy upravující ochranu průmyslových vzorů byly lépe slučitelné
  • dále sbližovat pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů u náhradních dílů používaných k opravám

V příloze naleznete dokumenty:

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 24. 1. 2023.

——————————————————————————————————————————————Jako poslední vám zasíláme k připomínkování veřejnou konzultaci k novým pravidlům týkajícím se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání.

Tato iniciativa stanoví pravidla pro uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a pro jejich používání. Cílem je zvýšit bezpečnost v EU – sníží se riziko, že teroristé nebo jiní zločinci získají nebezpečné chemické látky za účelem páchání útoků.

V příloze naleznete dotazník – EU 15_23 EK Uvádění na trh vysoce rizikových chemických látek a jejich použití v českém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 6. 2. 2023.