26. valná hromada AOBP 7. 6. 2022

9.6.2022
Daniel Svoboda

Vážení členové,

v úterý 7. června 2022 se v prostorách brněnské Univerzity obrany uskutečnila 26. valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP), které se z celkového počtu 137 členů zúčastnilo na 100 členských firem. V příloze najdete tiskovou zprávu.

Valné hromady AOBP ČR se kromě zástupců členských firem zúčastnila řada významných hostů, z nichž někteří také vystoupili s příspěvkem, konkrétně plk. doc. Ing. Jan Bořil, Ph.D., prorektor pro vědeckou a expertní činnost Univerzity obrany, PhDr. Tomáš Kopečný, náměstek pro řízení Sekce průmyslové spolupráce MO ČR, Ing. Jan Dejl, náměstek Sekce správy majetkových podílů MPO ČR, Ing. Ladislav Steinhübel, tajemník náměstka Sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce MZV ČR, genmjr. Ing. Ivo Střecha, ředitel Sekce rozvoje sil MO ČR (GŠ AČR), Michal Zuna, poslanec Parlamentu ČR (Výbor pro bezpečnost PS PČR), brig. gen. Ing. Daniel Miklós, MPA, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, Ing. Daniel Krumpolc, generální ředitel České exportní banky, JUDr. Marek Dlouhý, místopředseda představenstva EGAP, Ing. Milan Kukla, předseda Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a Jakub Smetánka, viceprezident a člen představenstva LEX z.s.

Klíčovým tématem letošní Valné hromady byla problematika tzv. taxonomie EU a restrikce bankovního sektoru vůči firmám obranného a bezpečnostního průmyslu. AOBP proto vyzývá vládu České republiky, aby řešila problematiku taxonomie EU a neposkytování bankovních služeb společnostem obranného a bezpečnostního průmyslu. AOBP podpoří jakékoliv legislativní snahy, které povedou k zajištění rovného přístupu bankovnímu sektoru k firmám obranného a bezpečnostního průmyslu. Na Valné hromadě také došlo k podepsání memoranda o spolupráci mezi Asociací a Českou exportní bankou (ČEB). Za AOBP ji podepsal prezident RNDr. Jiří Hynek a za ČEB generální ředitel Ing. Daniel Krumpolc. Dohoda mezi AOBP a ČEB je další snahou o zlepšení podmínek českých exportérů ze sektoru obrany a bezpečnosti.

Počet členů AOBP každoročně stoupá, což hovoří o rostoucím významu AOBP jako partnera státní správy a institucí v ČR, v EU a v NATO, ale také jako organizátora a koordinátora řady aktivit ve prospěch svých členů doma i na zahraničních trzích. Letošní Valná hromada AOBP odsouhlasila přijetí 15 nových členů. Děkujeme za důvěru a všem přítomným zástupcům firem i hostům za účast.