Zájem o zapojení do projektů Evropského obranného fondu

20.7.2022
Kristýna Helm

Začátkem června 2022 byly spuštěny výzvy pro podávání projektů do Evropského obranného fondu (EDF) na rok 2022. Jedná se o 33 témat projektů s celkovým rozpočtem 924 miliónů EUR. Veškeré informace o EDF najdete na webu AOBP, kde jsou i důležité odkazy na další dokumenty Evropské komise.

Na základě nominace Ministerstva obrany  ČR byla za Českou republiku do funkce National Focal Point (NFP) nominována Ing. Kristýna Stejskalová, Ph.D. V té souvislosti AOBP sbírá kontakty na české firmy, které se chtějí potenciálně do konsorcií EDF zapojit a na projektech se podílet. Tyto kontakty pak NFPs vyměňují v rámci své evropské kontaktní sítě a firmy se pak mohou propojovat se zahraničními partnery napřímo.

V případě zájmu o účast na projektech EDF prosíme o vyplnění přiložené tabulky (oba její listy – první list jsou údaje o firmě a druhý list jsou konkrétní projekty) a její zaslání na e-mail edf@aobp.cz nejpozději do 10. srpna 2022. Na této e-mailové adrese vám také zodpovíme případné dotazy a poskytneme kontakty na partnery ze zemí, které již své tabulky poslaly do kontaktní sítě NFPs.