Veletrhy MILIPOL a FEINDEF s podporou NOVUMM

27.5.2021
Daniel Svoboda

Vážení členové, 

informujeme o podpoře NOVUMM pro veletrhy MILIPOL a FEINDEF.

MILIPOL (19.–22. 10. 2021, Paříž, Francie)

MILIPOL je světový veletrh zaměřený na bezpečnost a obranu organizovaný pod záštitou francouzského ministerstva vnitra ve spolupráci s vládními orgány. Jedná se o oficiální akci provedenou ve spolupráci s francouzskou národní policií, civilní obranou, francouzskými celními orgány, městskou policií, Interpolem, atd.

Veletrh Milipol Paris 2021 byl zařazen mezi podporované akce v  rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška). Na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma participuje min. na 50 % výdajů. Podpora je poskytována malým a středním podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahu, případně s provozovnou mimo Prahu. Veletrh je podpořen při účasti minimálně pěti firem, z toho alespoň tři firmy + CzechTrade na společné expozici. Další informace naleznete zde. Informace o přihlášení se do projektu NOVUMM najdete zde, případně je přikládáme v příloze 1, příloze 2 a příloze 3.

Vyplněné přihlášky prosím zasílejte Ing. Jaroslavě Pacákové, projektové manažerce projektu NOVUMM, jaroslava.pacakova@czechtrade.cz, +420 224 907 545, nejpozději do 30. června 2021.

FEINDEF (3.–5. 11. 2021, Madrid, Španělsko)

Zahraniční kancelář CzechTrade Španělsko připrravuje ve spolupráci s Hispánsko-českou obchodní komorou v Madridu národní pavilon na mezinárodním obranném veletrhu FEINDEF, který se bude konat ve dnech 3.–5. 11. 2021 v Madridu. Rádi bychom vám touto cestou nabídli přednostní účast v rámci českého pavilónu. Jedná se o druhý ročník veletrhu, na kterém budou zastoupeny české firmy z daného sektoru. Tento rok bude veletrh prezentován ve dvou pavilónech, což svědčí o vysokém zájmu španělských a zahraničních firem o daný sektor. Veletrhu se budou účastnit veškeré složky španělských ozbrojených sil, bezpečnostní složky státu, ale také univerzitní a výzkumná centra. Organizátoři také nabízí setkání s více než 60 mezinárodními a národními delegacemi. 

V případě zájmu prosíme o vyplnění a odeslání závazné přihlášky v elektronické podobě na email petra.jindrova@czechtrade.cz a v tištěné podobě na centrálu agentury CzechTrade, nejpozději do 15. června 2021.