Veletrh SOFEX s podporou NOVUMM

13.11.2019
Daniel Svoboda

Informujeme, že veletrh SOFEX Jordan 2020, který se bude konat 31. 3. – 2. 4. 2020 v jordánském Ammánu, byl zařazen do podpory NOVUMM pro malé a střední podniky. 

K podmínkám projektu:

Účast českých společností na tomto veletrhu je podporována v rámci projektu NOVUMM. Pro upřesnění projektu zasíláme Příklad účasti

Hlavním cílem projektu NOVUMM je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí. Malým a středním podnikům je v rámci projektu poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb, intenzita podpory pro státy mimo EU je 70 %, maximálně však 80 000,- Kč. 

Přikládáme také předběžnou kalkulaci k tomuto veletrhu, ze které je zřejmé, kolik za vystavovatele hradí CzechTrade a jakou částku by vystavovatel hradil sám. V případě zájmu o veletrh SOFEX Jordan 2020 se obracejte přímo na Ing. Jitku Jarošovou na jitka.jarosova@czechtrade.cz do 27. 11. 2019.