Veletrh LAAD 2019 s podporou NOVUMM

4.2.2019
Kristýna Helm

Informujeme, že veletrh LAAD 2019, Rio de Janeiro, Brazílie, který se koná v termínu 2. – 5. 4. 2019, byl zařazen do podpory NOVUMM pro malé a střední podniky

V příloze najdete předběžnou kalkulaci k tomuto veletrhu, ze které je zřejmé kolik za vystavovatele hradí CzechTrade a jakou částku by vystavovatel hradil sám.

K podmínkám projektu:

Účast českých společností na tomto veletrhu je podporována v rámci projektu NOVUMM – www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm. Pro upřesnění projektu zasíláme příklad účasti.

Hlavním cílem projektu NOVUMM je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí. Malým a středním podnikům je v rámci projektu poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb,  intenzita podpory pro státy mimo EU je 70%, maximálně však 80 000,- Kč.

V případě zájmu o veletrh LAAD 2019, se obracejte přímo na Ing. Jarošovou na jitka.jarosova@czechtrade.cz do pátku 15. 2. 2019. 

Pro společnosti, které nesplňují podmínky projektu NOVUMM, nabízí CzechTrade také možnost účasti osobní nebo katalogovou prezentací, viz příloha – Pozvánka LAAD.