Uzávěrka přihlášek do soutěže Česká Hlava 2019 se blíží, poslední šance zaslat svoje nominace!

24.6.2019
Alice Štysová

Vážení členové,

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády ČR každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen – nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout. I v letošním roce budou laureátům rozdány finanční odměny v celkové výši 1 350 000 Kč. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase a uskuteční se 24. 11. 2019 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

  1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
  2. Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
  3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech
  4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč
  5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč

Určitě i ve Vašem okolí vznikají práce, které si zaslouží nominaci do této soutěže. Proto bychom Vás chtěli požádat o zaslání nominací těchto prací do již 18. ročníku soutěže Česká hlava. Příjem nominací bude ukončen 8. 7. 2019.

Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba a k podání nominace není nutný souhlas zaměstnavatele.

Přihlášky s příslušnou dokumentací mohou být doručeny dvěma způsoby.

  1. v elektronické podobě (USB, CD, atd.) na adresu realizátora projektu: Česká hlava PROJEKT z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00, Praha 10 (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány)
  2. v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).

Bližší informace naleznete také na webových stránkách www.ceskahlava.cz. V případě dotazů se neváhejte obrátit na email vaclav.marek@ceskahlava.cz