Uctění památky československých letců RAF – dokončení památníku Okřídlený lev

12.6.2019
Alice Štysová

Vážení členové,

Ve spolupráci s britskou komunitou v Praze a Evropským vojenským, vzdělávacím a rekreačním centrem armádního generála Karla JANOUŠKA – NADAČNÍ FOND organizujeme sbírku na dokončení a úpravu okolí památníku Čechoslováků, kteří bojovali za 2. světové války v řadách Britského královského letectva (RAF). V 1. etapě se podařilo díky vybraným prostředkům mezi firmami AOBP umístit jmenný seznam všech československých příslušníků RAF. Památník v podobě okřídleného lva jako poděkování britské komunity za účast v bojích o Británii je umístěn na Klárově – viz příloha. Nyní ve 2. etapě je potřeba upravit okolí, což znamená: kruhové dláždění okolí památníku, informační panely o historii našich letců RAF, lavičky s emblémy našich letek. Celkové náklady odhadujeme do devíti set tisíc Kč. Dne 14. 8. 2019 od 14.00 hod se u památníku uskuteční pietní akt pod záštitou předsedy Senátu PČR a velitele VzS AČR, po kterém bude následovat recepce na Pražském Arcibiskupství.

Kontaktní osobou za projekt je genmjr. (v.z.) Bohuslav Dvořák; mob. 724 006 734, email: bohdvorak@hotmail.com. Způsob realizace příspěvku cestou účtu AOBP je možné konzultovat s Bc. Alicí Štysovou, MPA, mob. 724 356 200, email stysova@aobp.cz.

Děkuji za podporu dobré věci,

RNDr. Jiří Hynek

Prezident AOBP ČR