Seminář ke vzdělávacímu projektu (výzva č. 60) a projektům EU (PESCO, EDIDP, EDF)

20.12.2018
Alice Štysová

Dne 18. 12. 2018 se od 10:00 do 13:00 hodin uskutečnil v Evropském domě v Praze seminář organizovaný Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR k možnostem financování z prostředků EU s cílem:

  1. Informovat o vzdělávacím projektu MPSV z Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 60, který AOBP již realizuje pro některé členské firmy a do kterých bude nyní možnost zapojit další členské firmy prostřednictvím nové výzvy, která se spustí v lednu 2019.
  2. Poskytnout informace o možném zapojení členských firem do projektů PESCO, EDIDP a EDF. V rámci EDIDP se pro roky 2019-2020 uvolňuje pro vývojové obranné programy 500 mil €, pro roky 2021-2027 se na obranný výzkum a vývoj uvolní 13 mld €.

Zkratky:

PESCO – Anglická zkratka pro Stálou strukturovanou spolupráci, která umožňuje členským státům EU posílenou spolupráci v otázkách obrany. Schválené projekty PESCO budou bonifikovány při financování jak z EDIDP, tak i EDF.

EDIDP – Anglická zkratka pro Evropský obranně průmyslový rozvojový program, který byl přijat na roky 2019-2020 jako přechodný finanční rámec (následovat bude EDF) k podpoře a rozvoji evropského obranného průmyslu. 

EDF – Anglická zkratka pro Evropský obranný fond, který je připravován v následujícím finančním rozpočtovém období EU (2021-2027) pro obranný výzkum a vývoj. Fond slouží rovněž k podpoře evropského obranného průmyslu.