Pozvánka na školení Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem

29.10.2018
Kristýna Helm

Vážení členové, 

dovolujeme si zaslat informaci o školení „Provádění zahraničního obchodu ve smyslu zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů“, které pořádá firma addConsulting ve spolupráci s MPO. 

Termín: 29. 11. 2018 (09,00 hod. – 14,30 hod.)

Místo konání: Praha

Školitel: Ing. Roman Samiec, vedoucí oddělení vojenského materiálu/licenční správa

Program školení: viz níže

Cena školení: 4 950 Kč

V ceně je zahrnuto občerstvení a tištěné materiály.

Registrace ZDE nebo na emailové adrese info@addconsulting.cz

Program školení

Prezence účastníků (08,30 hod. – 09,00 hod.)

09,00 hod. – 09,55 hod.

 • obecné seznámení s historickými novelizacemi zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním

obchodu s vojenským materiálem a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, se zaměřením

na období posledních cca 10-ti let;

 • Část první – Obecná ustanovení – rozsah působnosti a vymezení základních pojmů;
 • Část druhá – Povolování obchodu s vojenským materiálem;

10,00 hod. – 10,55 hod.

 • Část třetí – Podmínky udělování licence a její užívání
  • Hlava první – Licence pro provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
  • Hlava druhá – Licence k transferu vojenského materiálu uvnitř EU
 • Část čtvrtá – Kontrola provádění obchodu s vojenským materiálem;
 • Část pátá – Přestupky;

11,00 hod. – 11,55 hod.

 • vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb.,

o zahraničním obchodu s vojenským materiálem – Seznam vojenského materiálu EU

(příloha č. 1 a 2);

  • seznam vojenského materiálu;
  • významný vojenský materiál;
  • stanovování (určování) vojenského materiálu ve smyslu ustanovení § 5 zákona

č. 38/1994 Sb.;

PŘESTÁVKA NA OBĚD

13,00 hod. – 13,55 hod.

 • vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb.,

o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (přílohy č. 3, až 8):

  • povolování obchodu s vojenským materiálem – podmínky pro podání žádosti, způsob

vyplnění žádosti, včetně doložení podkladů, podání žádosti;

  • žádost o rozšíření povolení;
  • licenční řízení – podmínky pro podání žádostí, způsob vyplnění žádosti (v rámci zemí

Evropské unie, mimo země Evropské unie), včetně doložení podkladů, podání žádosti;

  • žádost o prodloužení doby platnosti licence;
  • informace o využívání licence – hlášení o čerpání licence

ZÁVĚR