Oznámení o úmrtí

19.6.2019
Alice Štysová

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 13. června 2019 ve věku 75 let navždy opustil dlouholetý viceprezident AOBP a významná osobnost českého obranného a bezpečnostního průmyslu Ing. Ivan Říčař, CSc. Poslední rozloučení proběhne ve čtvrtek 20. června 2019 v 11:00 hod ve velké obřadní síni krematoria Praha – Strašnice. Rodině, příbuzným, přátelům a známým vyslovujeme upřímnou soustrast.