Novoroční přání 2017

2.1.2017
Alice Štysová

Vážení členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, kolegové, přátelé, milí návštěvníci našich webových stránek a facebooku.

Dovolte, abych vám popřál všechno nejlepší v novém roce 2017. Ať jste všichni zdrávi, spokojeni a ať je tento rok pro vás všechny úspěšný. Co bych vám všem hlavně popřál, ať jde o rok bezpečný. Bohužel naše bezpečí bude nejen v letošním roce, ale i v letech následujících, vystaveno čím dál tím větším rizikům.

Důležitost domácího obranného a bezpečnostního průmyslu nadále poroste a za vedení naší Asociace mohu slíbit, že učiníme vše proto, aby tento průmysl byl nedílnou a významnou složkou národní obranyschopnosti.

Ještě jednou vám všem přeji vše nej v roce 2017

RNDr. Jiří Hynek

prezident AOBP ČR