Nabídka kurzů měkkých a manažerských dovedností

15.3.2023
Alice Štysová

Vážení členové,

Nabízíme možnost zajímavých online školení pro vaše zaměstnance, v oblasti měkkých a manažerských dovedností. Tyto kurzy jsou určeny primárně pro již zapojené firmy do projektu vzdělávání AOBP, výzvy č. 110. Kapacita však umožňuje přihlásit na kurzy i další členské firmy AOBP, které v projektu ještě zapojeny nejsou. Podmínkou je nepřekročené čerpání veřejné podpory de minimis (max. 200 000 EUR za předchozí 3 kalendářní roky). V případě, že jsou u kurzu uvedené 2 data, jedná se o více denní kurz a je třeba absolvovat oba tyto dny kurzu. Školení se mohou účastnit pouze členské firmy AOBP a jsou plně placené z projektu, pro zapojené firmy jsou tedy zdarma. Tyto kurzy budou probíhat elektronickou formou.

V případě zájmu o vypsané kurzy prosím informujte Bc. Alici Štysovou, MPA na emailu stysova@aobp.cz. Do přiložené tabulky vždy uvádějte jmenný seznam účastníků a jejich kontaktní údaje (email a telefon). Na tento e-mail se můžete obracet i s jakýmikoliv dotazy, včetně konzultace ohledně systému veřejné podpory de minimis.