Možnost zařazení veletrhu EDEX 2020 do podpory ČOÚ MPO

17.8.2020
Daniel Svoboda

Informujeme o možnosti zařazení veletrhu EDEX 2021, který se bude konat v Egyptě v termínu 7.–10. 12. 2020, do exportní podpory české oficiální účasti MPO kategorie C. V rámci této podpory jde o individuální stánky firem, přičemž MPO hradí plochu a některé další náklady a firmy si hradí výstavbu stánku. Podmínky podpory v kategorii C najdete v přiloženém dokumentu. V případě zájmu o účast na této výstavě informujte Ing. Kristýnu Stejskalovou, Ph.D. na stejskalova@aobp.cz nejpozději do 27. 8. 2020.