Pozvánka na konferenci Pražské bezpečnostní fórum 2015

11.6.2015
Nemeckova

Dovolte, abychom Vás pozvali na konferenci Pražské bezpečnostní fórum 2015, která se koná 15. června ve Velké zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy. Akce navazuje na cvičení Blackout 2014 v Praze, parlamentní konferenci Bezpečnost budoucnosti, vládou schválenou Bezpečnostní strategii ČR, Národní strategii o kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 – 2020, Evropský program pro bezpečnost na období 2015 až 2020, schválený Evropskou komisí a další významné dokumenty. Jejím cílem je diskutovat o aktuálních bezpečnostních hrozbách, zejména v případě rozsáhlého výpadku elektrické energie, který by měl za následek selháním všech ostatních infrastrukturních sítí s důsledkem ohrožení života, zdraví a majetku Pražanů. Jednání se bude věnovat analýze aktuálních bezpečnostních hrozeb a rizik a jejich řešení, jeho závěry budou vyhodnoceny a využijí se k tvorbě bezpečnostní koncepce Prahy ve všech jejich aspektech. Dále budou účastníci konference informováni o připravované územní energetické koncepci hl. m. Prahy a Národním programu energetické odolnosti.

Program naleznete zde: http://bezpecnostniforum2015.cz/program/

Účast na konferenci je bezplatná. Další informace a registrační formulář jsou na www stránkách konference http://bezpecnostniforum2015.cz/registrace/