Japonsko-Podnikatelská mise u příležitosti letní olympiády v Tokiu 2020

30.7.2019
Alice Štysová

Vážení členové,

jménem HK ČR si Vás dovolujeme pozvat na jedinečnou podnikatelskou misi do Tokia v termínu 29.7. – 4.8. 2020 u příležitosti Letních olympijských her 2020. Cílem mise je využít vysokou koncentraci lidí z různých odvětví na jednom místě pro bilaterální jednání, navázání nových obchodních kontaktů na pozadí největší a nejprestižnější sportovní události světa i roku 2020. Podnikatelská mise je uspořádaná ve spolupráci s Českým olympijským výborem a s Velvyslanectvím ČR v Tokiu.

V návaznosti na náš email ohledně průzkum zájmu nyní zasíláme email na misi již se závaznou přihláškou. Podnikatelská mise bude trvat 5 dní (7 dní včetně cesty komerční linkou). Cestu je nutné řešit s velkým předstihem vzhledem k náročnosti a unikátnosti celé akce a také s ohledem na velké množství návštěvníků.

S tím souvisí včasná rezervace letů, ubytování, zaplacení zálohy za tyto služby a případné zajištění dopravy výrobků k prezentaci.

V programu se počítá s návštěvou Zastupitelského úřadu ČR (ZÚ ČR) v Tokiu, který bude sloužit jako Český dům v rámci Olympiády, se vstupem do VIP prostoru Českého domu, uspořádáním podnikatelského setkání a networkingu mezi českými a japonskými firmami. Bude rovněž možnost navštívit vybraná sportoviště v rámci  Her XXXII. Olympiády. V ceně za podnikatelskou misi je zahrnut vstup na atletiku.  V jednání je také prezentace českých firem/výrobků japonským partnerům v prostorách ZÚ ČR (Českého domu). Účastníkům podnikatelské mise se také naskýtá možnost osobního setkání a diskuze s přítomnými českými ústavními činiteli a představiteli ZÚ ČR. Podrobnější program je nyní intenzivně připravován a bude upřesňován v koordinaci se ZÚ ČR v Tokiu a Českým olympijským výborem.

Registrujte se zasláním skenu podepsané závazné přihlášky, skenu datové stránky pasu, profilu v Aj (zaslat ve WORDU) a ppt snímku pro prezentaci na email veselka@komora.cz co nejdříve, nejpozději však do 9.8.2019. Upozorňujeme, že kapacita je omezená!

Výše účastnického poplatku činí 6.293 EUR pro členy HK ČR a 6.992 EUR pro nečleny HK ČR. Cena zohledňuje nejexponovanější období v Tokiu a je v ní zahrnuta:

  • zpáteční letenka komerční linkou
  • ubytování se snídaní v hotelu po dobu mise
  • místní transfery
  • podíl na cateringu
  • vstup do VIP zóny Českého domu
  • návštěva vybraných atletických disciplín
  • organizace firemních jednání
  • služba pracovníků HK ČR po dobu mise
  • organizační náklady spojené s přípravou mise

V případě Vašeho zájmu o vstupenky na další olympijské disciplíny (tenis, plavání, veslování, beach volejbal, volejbal, basketbal, 3×3 basketbal, divoká voda..aj.), které budou na programu v termínu podnikatelské mise, je možné zakoupení nad rámec nabízeného. Seznam vstupenek i cen Vám bude zaslán na základě Vašeho požadavku po závazném potvrzení Vaší účasti.

V návaznosti na Vaši závaznou přihlášku Vám účtárna HK ČR vystaví fakturu na 50 % z výše účastnického poplatku na zaplacení záloh za ubytování a letenky.

Dovolujeme si upozornit, že Všeobecné obchodní podmínky (https://www.komora.cz/zahranicni-aktivity/vop/)  se v případě této mise mění v bodě č. 5 (zrušení přihlášky). Zrušení přihlášky do 31.8.2019 podléhá 50% stornopoplatku z celkové ceny mise, po tomto datu jsou již zaplacené zálohy na tuto misi nevratné! Ostatní body VOP zůstávají neměnné – (nutnost okamžitého zaplacení rezervačních poplatků za hotel a letenky)! Do 31.3.2019 lze však měnit jména účastníků mise (skupinová letenka).

Zbylá část účastnického poplatku Vám bude vyfakturována v průběhu prvního čtvrtletí roku 2020.