EU 123/22 Přezkum pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit, T:20.12.2022

13.12.2022
Daniel Svoboda

Vážení členové,

zasíláme vám k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí týkající se přezkumu pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit

Tento přezkum se zabývá tím, jak lépe bránit prodeji legálně získaných střelných zbraní na černém trhu a jak se přizpůsobit současným hrozbám. Je proto třeba:

  • zajistit jednotné provádění protokolu OSN o střelných zbraních v EU
  • zajistit účinné sledování střelných zbraní v mezinárodních transakcích
  • zlepšit výměnu informací mezi vnitrostátními orgány
  • usnadnit zákonný mezinárodní obchod se střelnými zbraněmi a co nejvíce snížit administrativní zátěž pro podniky.

V příloze naleznete dokumenty – EU 123_22 EK Návrh nařízení –⁠ COM(2022)480 a EU 123_22 EK. Příloha je v českém jazyce ve formátu pdf. Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 20. 12. 2022.