Dotazník NIAG

23.9.2020
Daniel Svoboda

Vážení členové, 

dovolte, abychom vás požádali o součinnost ohledně dotazníku NIAG. Jedná se o High Level Study on COVID-19 vedenou skupinou NIAG (NATO Industry Advisory Group), na které se podílí také AOBP. Výstupní analýza bude podkladem pro Konferenci národních ředitelů pro vyzbrojování členských států NATO (CNAD), proto prosím věnujte dotazníku pozornost. Vyplněné dotazníky zasílejte na kteroukoli z těchto adres: acorderom@navantia.es, mt@polecm.net nebo alessandro.garibbo@leonardocompany.com nejpozději do 30. 9. 2020