AOBP navázala partnerství s Národním centrem Průmyslu 4.0

23.11.2020
Daniel Svoboda

Umělá inteligence, digitalizace a kybernetická bezpečnost jsou obory, které budou významně zasahovat jak do obranných a bezpečnostních technologií, tak do zefektivnění průmyslové výroby. AOBP dlouhodobě podporuje spolupráci obranného a bezpečnostního průmyslu s akademickou sférou v oblasti vědy, výzkumu a inovací, proto je i řada vysokých škol a výzkumných ústavů členy AOBP. Vědecké a výzkumné instituce se výrazně podílely na zvládání pandemie covid-19. Současná krize ukázala, že hlavní úlohu v budoucím vývoji (nejenom) obranného a bezpečnostního průmyslu budou hrát nové technologie a schopnost jejich využití a zapojení do výroby. Toto vše bylo důvodem, proč AOBP navázala partnerství s Národním centrem Průmyslu 4.0

Národní centrum Průmyslu 4.0 je otevřená akademicko-průmyslová platforma propojující inovační lídry, univerzity, firmy a oborové organizace, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji Průmyslu 4.0 v České republice. Hlavním cílem centra je přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků a šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost.

AOBP proto podporuje účast členských firem na konferencích a odborných akcích, které se tématu průmyslu 4.0 věnují, reprezentuje český obranný průmysl v pracovních skupinách věnujících se tomuto tématu v institucích EU a NATO, organizuje akce pro sdílení zkušeností z této oblasti a zapojuje firmy do studií NIAG, kde mají možnost sdílet a nabírat zkušenosti od expertů z členských a partnerských zemí NATO. 

Partnerství AOBP a Národního centra Průmyslu 4.0 je logickým spojením, které pomůže českým výrobcům udržet se na špici v oblasti obranných a bezpečnostních technologií.