66_20 Koordinace podpory strategických technologií a produktů, T: 18. 6. 2020

15.6.2020
Daniel Svoboda

Vážení připomínkovatelé,

do mezirezortního připomínkového řízení byl vložen materiál Koordinace podpory strategických technologií a produktů. Předpokládá se, že materiál bude zajímavý pro řadu sekcí HK ČR. Byl připraven jako reakce na situaci spojenou s šířením pandemie COVID-19, která s sebou ponese i do budoucna významné dopady na ekonomiku. Předkladatel (MPO) se domnívá, že bude potřeba efektivněji koordinovat a zajišťovat podporu technologií a produktů, jejichž produkce je nezbytná pro strategickou bezpečnost státu. Nicméně, aby toho mohlo být efektivně dosaženo, je nezbytné detailněji analyzovat možný vývoj a na základě analytických vstupů nastavit dlouhodobou podporu výzkumu, vývoje, investic, certifikací, produkce či nákupů strategických produktů a technologií. Koncepční uchopení této agendy pomůže také efektivněji nasměrovat podporu inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti českých firem v souladu s Inovační strategií ČR 2019–2030, stejně tak jako celkové strategické odolnosti České republiky.

Připomínky zasílejte na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 6. 2020 na formuláři, který je umístěn na webu společně s materiálem.