53/20 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2019; T: 25.5.2020

20.5.2020
Daniel Svoboda

Vážení členové,

zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál.

Výroční zpráva je oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2019 a podává statistické informace o zakázkách evidovaných v Informačním systému.