Možnosti získání finančních zdrojů z EU

24.11.2021
Daniel Svoboda

Vážení členové, 

informujeme o softwaru Evropské obranné agentury (EDA), který mohou využívat všechny firmy řešící financování projektů a skrze který lze řešit možnosti získání finančních zdrojů z EU. Více informací najdete zde.