URGENTNÍ – Připomínky k návrhu vyhlášky MV o zabezpečení bezpečnostního materiálu

6.8.2013
David

Vážení členové.

Novelizaci zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) doprovází vydání prováděcích vyhlášek, které dále ustanovení tohoto zákona specifikují. V minulých dnech jsme se na vás obrátili se žádostí o připomínkování návrhu vyhlášky MPO o členění bezpečnostního materiálu (viz https://www.aobp.cz/intranet/pripominky-k-vyhlasce-o-cleneni-bezpecnostniho-materialu), s termínem 9.8. a tímto vás žádáme o připomínky k návrhu vyhlášky MV k uložení a skladování bezpečnostního materiálu. Návrh a další doprovodné dokumenty přiloženy. Vaše připomínky zašlete na Sekretariát AOBP do 25.8.

Jde o důležité právní normy týkající se naší oblasti a proto Vás prosíme, aby jste naší žádosti věnovali pozornost. Děkujeme.