Semináře na téma Udělování exportních licencí

19.4.2013
David

Vážení členové.

Dne 24. dubna 2013 v 10 hodin se uskuteční schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu v Růžovém salonku Kolovratského paláce, kde bude projednána problematika udělování exportních licencí v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu.  Pozvánku najdete na odkazu:

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=68055&id_var=57262

 

K této tématice se uskutečnil také seminář s názvem „Export obranného materiálu – možnosti a překážky“ ve sněmovně dne 16. dubna 2013, který připravila AOBP ve spolupráci s Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Seminář se zabýval především licenční politikou ČR v oblasti exportu vojenského materiálu, nedávno přijatým opatřením OSN ke zvýšení kontroly obchodu s konvenčními zbraněmi a možnostmi státu podpořit exportní potenciál našich výrobců. Konkrétně se jednalo o problematiku udělování vývozních licencí, komplikací spojených s tzv. tranzitními licencemi, vyžadovanými sousedními zeměmi při transportech přes jejich území, o problémech spojených s přístupem k exportním námořním cestám v EU a dalších praktických otázkách exportu. K problematice licencí vystoupil Mgr. Zdeněk Richtr, ředitel licenční správy MPO, Tomáš Dub, náměstek MZV, politický ředitel MZV a další. O praktické zkušenosti s exportními problémy a bariérami ve vývozu tohoto materiálu se podělil prezident AOBP Jiří Hynek a představitelé firem, které se na globálních trzích v daném odvětví pohybují.

Projev Jiřího Hynka najdete v příloze. Bližší informace o akci naleznete v článku na zpravodajském portálu denik.cz:

http://www.denik.cz/ekonomika/zbrojarske-firmy-maji-pri-vyvozu-problemy-s-tranzitnimi-licencemi-20130416.html

projev_jiriho_hynka_pdf_28651