Prohlášení AOBP k některým zprávám, které se v nedávné době objevily v médiích

8.1.2013
David

AOBP v minulém týdnu podala na Policii ČR „Žádost o prošetření postupu odpovědných pracovníků Sekce vyzbrojování MO ČR při nákupu vojenského materiálu pro potřeby AČR“. Na základě právní analýzy došla AOBP k názoru, že některé postupy nemusely být v souladu se zákony ČR, proto toto podání učinila. AOBP neodmítá nákupy přes NSPA (dříve NAMSA) k plnění potřeb pro společné operace NATO a k podpoře společných programů. AOBP akceptuje i využití NSPA při pořizování více státy, kdy je předpoklad realizace společné logistické podpory zbraňového systému a tím snížení nákladů. Avšak pro účely pořizování vojenského materiálu pro svou armádu byl zřízen Národní úřad pro vyzbrojování, který by měl tuto funkci plnit.