Pozvánka na JOB DAYS 2015 v Cevro Institutu

10.3.2015
David

Dovolte, abychom vás srdečně pozvali na setkání zaměstnavatelů a studentů pod názvem „JOB DAYS 2015“ v pondělí 27. dubna 2015. Na půdě vysoké školy CEVRO Institut budou prezentovány pracovní příležitosti nabízené klíčovými institucemi a společnostmi působícími v oblasti veřejné správy, informatiky, práva, médií, bezpečnosti a v dalších oborech. Na setkání budou zároveň představeni nejlepší studenti a absolventi CEVRO Institutu, kteří se aktivně věnují studovaným oborům a na základě svých dobrých studijních výsledků i praktických zkušeností jsou kvalitně připraveni ke vstupu na trh práce.

Toto prestižní setkání v centru Prahy nabízí příležitost pro seznámení s profesní profilací absolventů CEVRO Institutu, stejně jako vlastní prezentaci společnosti a představení individuálních požadavků na kvalitní zaměstnance či specializované pracovníky. Součástí programu je také diskuse se studenty a vedením školy, tedy příležitost k navázání bezprostředních osobních kontaktů s vhodnými kandidáty na pozice ve Vaší společnosti.

Akce proběhne v odpoledních hodinách v atriu vysoké školy (13:00 – 17:00 hodin), všem účastníkům budou zajištěny prostory pro osobní konzultace a umístění prezentačních materiálů.

V případě Vašeho zájmu o účast na výše uvedené akci Vás prosíme o vyjádření Vašeho souhlasu, případně o jakékoliv další dotazy k organizaci nebo ostatnímu zajištění akce na info@vsci.cz. Vaše potvrzení zašlete, prosím, nejpozději do 16. 3. 2015.