Pozitivní zpráva MO o přípravě zlepšení přístupu firem českého obranného průmyslu na trh USA

18.11.2011
David

Obranný a bezpečnostní průmysl ČR stále pociťuje překážky při snahách o získání zakázek pro ozbrojené síly USA z důvodu stávajícího legislativního prostředí daného Defence Federal Acquision Regulation Suplement. Tato americká národní legislativa znemožňuje českým firmám nejen finální dodávky, ale i účast v subdodavatelském řetězci. AOBP již v minulosti iniciovala to, aby se českým firmám obranného a bezpečnostního průmyslu zjednodušil přístup na trh USA tím, že bude mezi ČR a USA uzavřena tzv. RDP MoU, která zařadí ČR mezi „kvalifikované“ země. Tím se odstraní administrativní překážky rovného přístupu našich firem k obranným zakázkám v USA.

Dne 15. listopadu 2011 obdržela AOBP dopis prvního náměstka MO Jiřího Šedivého, který přikládáme v příloze.

Doufáme, že v dohledné době Vás budeme moci informovat o definitivním uzavření této Dohody.

dopis_od_namestka_ministra_obrany_pdf_13224