Podnikatelská delegace jednala ve Washingtonu

6.2.2012
David

Ministr obrany České republiky Alexandr Vondra navštívil ve dnech 23. 1. – 24. 1. 2012 Spojené státy americké. Na jeho cestě ho doprovázela delegace průmyslníků vedená prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřím Hynkem. V nedávné době byla ukončena jednání mezi ministerstvy obrany ČR a USA ohledně podpisu RDP MoU (dohoda o vzájemném obstarávání zakázek). Uzavření této dohody umožní českým firmám obranného a bezpečnostního průmyslu vstoupit na přísně chráněný trh USA. Dosud mají USA uzavřeny tuto dohodu pouze s 21 státy a Česká republika je na nejlepší cestě stát se další tzv. kvalifikovanou zemí. Podepsání smlouvy bude garantovat českým výrobcům při dodávkách do USA stejné legislativní prostředí, jako mají domácí firmy.

Během průmyslového semináře, který 24. 1. v dopoledních hodinách zahájil ministr obrany Alexandr Vondra, měly české firmy možnost prezentovat americkým partnerům své produkty a schopnosti a zároveň se jejich zástupci seznámili s procesy pořizování vojenského materiálu a dalšími podmínkami, které je nutno splnit při dodávkách pro ozbrojené síly USA. Význam semináře podtrhla i přítomnost potenciálních obchodních partnerů z řad různých amerických bezpečnostních složek i zástupců NDIA USA (Asociace obranného průmyslu USA).

Další důležité informace – kontakty, prezentace ze semináře, návod pro postup uchazeče o zakázku pro vládní instituce USA apod. lze nalézt na stránkách AOBP po přihlášení do členské sekce.