Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Lidická 667, Vlašim
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Radek Musil
Generální ředitel
e-mail: musil@sellier-bellot.cz
Logo
Email
info@sellier-bellot.cz
Zaměření
Společnost Sellier & Bellot patří mezi nejstarší společnosti ve střeleckém a obranném průmyslu. Pokročilá technologie ve všech provozech zaručuje kvalitu produktového portfolia, které zahrnuje výrobu střeliva pro pistole a revolvery, pušky, brokovnice a střelecké zbraně pro lovecké a sportovní účely. Nedílnou součástí sortimentu jsou produkty pro vymáhání práva a vojenské aplikace. Řízení kvality zavádí normy ISO 9001, 14001 a vojenské standardy doplněné řadou specifických certifikací. Zaměření na výzkum a vývoj přináší řadu inovací, jako je směs primerů NONTOX, bezolovnaté projektily nebo infračervené stopovací kulky.
Main Activities
The company Sellier & Bellot belongs among the oldest companies in the shooting and defense industry. Advanced technology throughout all operations guarantees quality of product portfolio, which includes production of ammunition for pistols and revolvers, rifles, shotguns and rimfires for hunting and sporting purposes. Integral parts of the assortment are products for Law Enforcement and military applications. Quality management establishes ISO 9001, 14001 and military standards accompanied by variety of specific certifications. Focus on research and development brings number of innovations like NONTOX primer mixture, lead-free projectiles or infra-red tracer bullets.
Fax
+420 317 892 489
Ulice / Street
Lidická 667
Město / City
Vlašim
PSC / ZIP
258 01
289 82 347
DIČ / VAT
CZ28982347
Kategorie
Zbraně systémy řízení palby munice