Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
U Letiště 374, Odolena Voda - Dolínek
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Viktor Sotona, MBA
Prezident / President
Logo
Email
viktor.sotona@aero.cz
Zaměření
Vývoj, výroba, testování, opravy, údržba a modernizace vojenských výcvikových a bojových letadel, vývoj a výroba letadel a nástrojů pro letadla, letecké konstrukce ve výrobě vrtulníků a letadel, zahraniční obchod s vojenským materiálem, provoz letiště a letecké služby, systémové integrace, montáž, kompozitní výroba a přistávací zařízení.
Main Activities
Development, production, testing, repairs, maintenance and upgrades of military training and combat aircraft, ircraft parts and tools, development and production of civil utility aircraft, aeroconstructers in production of helicopters and aircraft, foreign trade with military material, airport operation and air services, system integration, assembly, composite production and landing gear.
Fax
+420 255 763 233
Ulice / Street
U Letiště 374
Město / City
Odolena Voda - Dolínek
PSC / ZIP
250 70
241 94 204
DIČ / VAT
CZ24194204
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Obchodní a ostatní