Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Bílá Voda 100, Červená Voda – Bílá Voda
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Pavel Růčka
ředitel a člen představenstva / Director
Logo
Email
intercolor@iol.cz
Zaměření
Barvení a konečná úprava pletenin a tkanin
Tisk pletenin a tkanin
Tisk stuh, popruhů a manžet
Linie pro potahování pletenin a tkanin
Speciální povrchové úpravy:
 - hydrofilní a hydrofobní povrch
 - oleofobní povrch
 - antistatický povrch
 - zpomalení plamene a povrchová úprava
 - antibakteriální povrch
 - antirepellentní povrch a mnoho dalších
Akreditováno – Laboratoř spektrálních analýz
 - měření spektrálních odrazů (185-2600 nm)
 - měření barev (CIELAB a CMC)
 - měření vodního sloupce
 - měření oděru
Certifikované šablony:
Stanovení barevných souřadnic a hodnoty barevných rozdílů – spektrofotometrické kamuflážní materiály ČOS 108017, ČOS 108019, ČSN EN ISO 105-J01, ČSN EN ISO 105-J03
Odstranění odolnosti tkanin metodou obrušování Martindale ČSN EN ISO 12947-2
Stanovení propustnosti tkanin ČSN EN ISO 9237
Stanovení odolnosti proti pronikání vody / vodního sloupce / – zkušební tlakové vodní tkaniny ČSN EN 20811
Certifikát ISO 9001: 20008 Pro oblast projektové, vývojové, uhelné, tiskařské, povrchové úpravy a zpracování textilních materiálů udělených organizací BUREAU VERITAS ČESKÁ REPUBLIKA
Main Activities
Dyeing and finishing of kniting and woven fabrics
Printing of kniting and woven fabrics
Printing of ribbons, straps and cuffs
A line for coating of kniting and woven fabrics
Special finishes:
- hydrophilic and hydrophobic finish
- oleophobic finish
- antistatic finish
- flame retardand finish
- antibacterial finish
- antirepellent finish and many others
Accredited – Laboratory for Spectral analyses
- measuring spectral reflectanses (185-2600 nm)
- measuring of color (CIELAB and CMC)
- measuring water column
- measuring abrasion
Certificated exames:
Determination of color coordinates and color difference value – spectrophotometric camouflagematerials Čos 108017, ČOS 108019, ČSN EN ISO 105-J01, ČSN EN ISO 105-J03
Deetrmination of resistance of fabrics by the Martindale abrasion method ČSN EN ISO 12947-2
Determination of permeability of fabrics ČSN EN ISO 9237
Determination of resistance to water penetration /water column/ – the test fabric water pressure ČSN EN 20811
Certificate ISO 9001:20008 For area of project, development, dying, proting, coating and treatment of textile materials granted by BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC ORGANIZATION
Fax
+420 465 626 219
Ulice / Street
Bílá Voda 100
Město / City
Červená Voda – Bílá Voda
PSC / ZIP
561 62
455 34 063
DIČ / VAT
CZ45534063
Kategorie
Obchodní a ostatní