Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Erbenova 2108/4, Jihlava
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jaromír Řezáč
jednatel / CEO
Logo
Email
gordic@gordic.cz
Facebook
https://www.facebook.com/GORDICspolsro/?eid=ARA14lv4gN4QzRJJ7-LDKgg30hJdwYYzG6fMLnnKQFO5BcYv_u-2wa8Bmr0JKeFu9CLUub2QivrKPnxV
Zaměření
GORDIC je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů. V činnosti firmy se protíná oblast informačních systémů, kybernetické bezpečnosti a internetu věcí. Specializuje se na tvorbu a dodávku software, včetně komplexní uživatelské podpory. Produkty GORDIC využívá více než 6 000 organizací. Mezi zákazníky firmy se nachází například Ministerstvo obrany ČR, Kancelář prezidenta republiky nebo Magistrát hlavního města Prahy. GORDIC působí v České republice a na Slovensku.


Hlavní produkty:
• GINIS (Systém pro řízení organizace)
• DRMS (Spisová služba)
• CSA (Řízení kybernetické bezpečnosti)
• PDIL (Vyhledávání, mapování a anonymizace osobních údajů)
• GDPO (Systém pro bezpečnostní management a online vzdělávání)
Main Activities
Gordic is committed to develop quality software products in areas of economy, IoT and cybersecurity. The company belongs to the biggest technology firms in the Czech Republic. Since 1993 most of Czech public offices and institutions have been using software made by Gordic. Customers include the Ministry of Defence, the Presidential Office or the Municipality of Prague. Gordic operates in the Czech Republic and Slovakia. The company is open for new opportunities in other countries.

Main products:
• CSA (Cyber Security Audit)
• PDIL (Searching, Mapping and Anonymization of Personal Data)
• GDPO (System for Security Management and Online Education)
• GINIS (Enterprise Resource Planning)
• DRMS (Records and Information Management)
Fax
+420 567 307 343
Ulice / Street
Erbenova 2108/4
Město / City
Jihlava
PSC / ZIP
586 01
479 03 783
DIČ / VAT
CZ47903783
Kategorie
Komunikační a radiolokační systémy, Obchodní a ostatní