Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Chaloupkova 1a, Brno
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Kateřina Zemanová
Logo
Email
katerina.zemanova@phonexia.com
Website
https://www.phonexia.com/
Twitter
https://twitter.com/phonexia
Zaměření
Phonexia je globálním hráčem na trhu s řečovými technologiemi. Jako první firma na světě nabídla vysoce přesnou komerční biometrickou technologii pro identifikaci mluvčího pomocí hlasu, využívající pouze neuronové sítě. Phonexia technologie umožňují rozpoznat z hlasu nejen identitu mluvčího, ale také věk, pohlaví, jakým jazykem se mluví či převést mluvenou řeč na text.
Main Activities
speech processing, speech recognition, language identification, speaker identification, keyword spotting, voice biometrics, speech analytics, voice biometric authentication, voice verification, speaker recognition, dialect identification, voice recognition, speech transcription, passive voice biometric authentication, speech to text, forensic voice analysis software, voice biometrics software, forensic voice analysis a forensic software
Ulice / Street
Chaloupkova 1a
Město / City
Brno
PSC / ZIP
61200
27680258
DIČ / VAT
CZ27680258
Kategorie
Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní
Logo do listingu