Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Hájkova 1682/1, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Daniel JESENSKÝ, PhD., MSc., MBA
Tel.: +420 602 205 059

Kontaktní adresa: Sázavská 32, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Logo
Email
daniel.jesensky@spectrasol.cz
Website
http://www.spectrasol.cz
Zaměření
Spectrasol je dodavatel pro-kognitivních a biodynamických patentově chráněných světelných systémů, jejichž autoři a protagonisté jsou předními českými odborníky a uznávanými autoritami na osvětlování a světelnou techniku. Naše revoluční technologie biodynamického a pro-kognitivního osvětlení, která je vytvořena na základě lidských biorytmů, disponuje speciálními světelnými zdroji, které zajišťují soulad vlastností umělého osvětlení s vlastnostmi přirozeného světla od slunce. Zlepšuje tak lidem život, zdraví a výkon, organizacím přináší podnětnější a zdravější prostředí a z něj plynoucí lepší pracovní nebo studijní výsledky a prosperitu lidí, kteří se v něm nacházejí. Přes den stimulují naše pro-kognitivní LED zdroje s vysokým podílem modré a azurové spektrální složky organismus k plné bdělosti a aktivitě a podpoří kognitivní výkon a vytrvalost. Po setmění naopak naše světlo bez modré složky umožní včas nastartovat regenerační a imunitní procesy a využít tak plný potenciál vitalizace a samouzdravování organismu během spánku. Zároveň je provoz našich bio-optimalizovaných LED svítidel oproti tradičním zdrojům světla výrazně efektivnější.
Main Activities
Spectrasol is a supplier of biologically optimised pro-cognitive patent-protected lighting systems, whose authors and advocates are leading Czech experts, scientists and recognised authorities in lighting and lighting technologies. In fact, light fundamentally affects our feelings, performance and health. Our revolutionary pro-cognitive lighting technology, which is based on human biorhythms, ensures that the properties of artificial lighting match the properties of natural light from the Sun. During the day, our pro-cognitive LED sources emit a high proportion of cyan and neighbouring blue and green wavelengths. These wavelengths are faithfully represented just like in the Sun’s daylight. They entrain the human circadian rhythm and stimulate the body to full alertness and activity as well as support cognitive performance and overall vitality of the human body. At the same time, they promote the secretion of the hormone serotonin during the day, which in turn promotes melatonin secretion at night and supports the resulting regenerative and immune processes of the body during sleep. Spectrasol ligthing thus improves the life, health and performance of people, creates a more stimulating, performance-efficient and attractive environment to organisations as well as better work or study results and prosperity.
Ulice / Street
Hájkova 1682/1
Město / City
Praha 3 - Žižkov
PSC / ZIP
130 00
07149794
DIČ / VAT
CZ07149794
Kategorie
Obchodní a ostatní
Logo do listingu