Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Na Lukách 2283, Turnov
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Dr. Jindřich Houžvička, Jednatel
Ing. Eva Plichtová, Asistentka jednatele
Email
Jindrich.Houzvicka@crytur.cz
WWW
https://www.crytur.com/
Facebook
https://www.facebook.com/crytur/
Zaměření
CRYTUR je výrobcem opto-elektronických řešení a přináší na světový trh vysoce specializované výrobky. S pouhými 300 zaměstnanci se Crytur stal největším dodavatelem detekčních jednotek pro elektronovou mikroskopii, největším evropským výrobcem laserových tyčí nebo také největším dodavatelem krystalických luminoforů pro LED. Naše integrovaná výroba zahrnuje výrobu optických materálů, pěstování krystalů, optické leštění a napařování, montáž v čistých prostorách a rozsáhlou CNC dílnu pro velmi přesné opracování. Týmy zkušených optiků, eleltroniků a strojních inženýrů jsou připraveni uvádět na trh specializovaná komplexní řešení v oblasti detekce ionizujícího záření, rentgenových kamer a zobrazování, intenzivních zdrojů světla a přípravy materiálů pro použití ve vědě, lékařství, obraně, nebo například při geologickém průzkumu při hledání ropných nalezišť. Náš vývojový tým je připraven přeměnit nápady a vize našich zákazníků v hmatatelné a účinná produkty, které jim pak pomáhají dosáhnout špičkových technologií. Skutečnost, že dosahujeme nejvyšších kvalitativních standartů dokazuje, mimo jiné, i naše dlouhodobé působení v polovodičovém průmyslu.

Vybrané výrobky:
1) Laserové prvky a komponenty pro ultra-vysoké výkony
2) Kompaktní vysoce výkonné světlomety
3) Kompaktní a efektivní detektory radiace
4) Velmi přesné opto-mechanické sestavy, typicky pro polovodičový prmůmysl
Sídlo společnosti CRYTUR je v Turnově, provozujeme také malé výrobní zařízení v USA (CRYTUR USA, Watertown (MA)).
Main Activities
CRYTUR is a producer of optoelectronic solutions introducing specialized products to the global market. With only 300 employees, it is still the world’s largest supplier of detectors in electron microscopy, the largest European manufacturer of laser rods, and the largest supplier of crystalline phosphors for LED. Our highly integrated production includes optical material manufacturing, crystal growth, optical polishing and coating, clean room assembly, and an extensive high-precision CNC workshop. Teams of opticians, electricians, and mechanical engineers are ready to produce high value-added complex products in the area of radiation detectors, X-ray cameras, laser technology, intensive light sources, imaging, and material studies for use in scientific instruments, medicine, defense or, for example, in crude oil search. CRYTUR’s strong R&D team is ready to capture our customers’ ideas and transform them into tangible products manufactured by us, helping our customers achieve cutting-edge technologies. Excellent quality standards are verified and proven by our long-term presence, among others, in the semiconductor industry.

Potential products:
1) Laser elements and components for ultra-high powers
2) Compact high-power LED searchlights
3) Compact and efficient various radiation detectors
4) High-precision optomechanical assemblies, for typical use in the semiconductor industry
CRYTUR has its headquarters in Turnov, the Czech Republic, and a small production facility in the USA (CRYTUR USA, Watertown (MA)).
Ulice / Street
Na Lukách 2283
Město / City
Turnov
PSC / ZIP
511 01
252 96 558
DIČ / VAT
CZ25296558
Kategorie
Obchodní a ostatní