Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Technologická 838/14, Olomouc – Holice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Josef Hostin
Ing. Martin Kaplánek
Logo
Email
info@molpir.cz
Zaměření
Společnost MOLPIR GROUP CZ a.s. působí na trhu již od roku 1993 jako významný výrobce a dodavatel zařízení pro úpravu mikroklimatu v mobilních prostředcích. Zabývá se vývojem a realizací speciálních klimatizačních a topných jednotek pro logistická a bojová vozidla armád NATO. Nabízí spolupráci při řešení komplexních vzduchotechnických systémů vozidel. Realizuje vývoj, výrobu a dodávku zařízení pro kolektivní ochranu osob, především v oblasti CBRN ochrany.
Portfolio produktů:
• Zařízení pro kolektivní (CBRN) ochranu osob;
• Klimatizační jednotky;
• Ventilační zařízení;
• Topné jednotky.
Main Activities
MOLPIR GROUP CZ a.s. has been operating on the market since 1993 as a major manufacturer and supplier for microclimate treatment equipment in mobile devices. It deals with the development and implementation of special air-conditioning and heating units for logistic and defence vehicles of NATO armies. It offers cooperation in solving complex air-conditioning systems of vehicles. It carries out the development, production and supply of equipment for collective protection of persons, especially in the field of CBRN protection.
Product Portfolio:
- Equipment for collective (CBRN) and personal protection;
- Air conditioning units;
- Ventilation equipment;
- Heating units
Fax
+420585315021
Ulice / Street
Technologická 838/14
Město / City
Olomouc – Holice
PSC / ZIP
779 00
258 28 843
DIČ / VAT
CZ25828843
Kategorie
Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Ženijní chemické a zdravotnické vybavení