Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Moskevská 86, Praha 10
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Ctibor Fornůsek, Ing. Vladislav Horák
Logo
Email
info@techniserv.cz
Zaměření
Společnost TECHNISERV Limited je česká společnost, která působí na trhu již od roku 1991. Na počátku se společnost specializovala na projektové činnosti, ale brzy rozšířila nabídku služeb na komplexní dodávky a instalaci vyspělých technologií a systémů.

Firemní sféra podnikání
• pozemní letecké systémy
• Telekomunikace
• Sledování a měření
• Komunikační a informační systémy
• Bezpečnostní systémy
• Elektrické a elektronické systémy
• Elektromagnetické stínění
• Vývoj SW

Certifikace společnosti
Osvědčení o schválení pro konstrukci zařízení vojenských leteckých pozemních zařízení; Osvědčení o schválení instalací, údržby a opravy vojenských pozemních zařízení; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO/IEC 20000-1:2011; ISO/IEC 27001:2013; ČOS 051672 (AQAP 2110); Certificate of Facility Security Clearance – SECRET.
Main Activities
TECHNISERV Limited Company is a Czech company in its entirety that has been operating on the market since 1991. At the beginning the company specialized in design activities but soon extended the scope of services to complex supplies and installation of advanced technologies and systems.

Company Sphere of Business
• Ground aeronautical systems
• Telecommunications
• Monitoring and measuring
• Communication and information systems
• Security systems
• Electrical and electronic systems
• Electromagnetic shielding
• SW development

Company Certification
Approval Certificate for the design of military aeronautical ground facilities installations; Approval Certificate for installations, maintenance and repair of military aeronautical ground facilities installations; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO/IEC 20000-1:2011; ISO/IEC 27001:2013; ČOS 051672 (AQAP 2110); Certificate of Facility Security Clearance – SECRET.
Fax
+420 283 023 222
Ulice / Street
Moskevská 86
Město / City
Praha 10
PSC / ZIP
101 00
442 64 020
DIČ / VAT
CZ44264020
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Komunikační a radiolokační systémy, Obchodní a ostatní