Kontakt

Home » Kontakt

AOBP ČR

Adresa

Washingtonova 25
110 00 Praha 1
IČO: 67362176
Číslo účtu: 126359019/0300
ID datové schránky: nuu56ky

V případě požadavku na informaci o zpracování osobních dat v souladu s Nařízením EU 2016/679 se na nás obracejte prostřednictvím datové schránky.

Sekretariát

Tel.: +420 224 235 320
info@aobp.cz
www.aobp.cz

Složení Prezidia

Prezident a výkonný ředitel – RNDr. Jiří Hynek – hynek@aobp.cz

Viceprezident pro výzkum, vývoj – doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.– vojtech.petracek@aobp.cz
Viceprezident pro legislativu – Ing. Jaroslav Pecháček, CSc. – jaroslav.pechacek@aobp.cz
Viceprezident pro mezinárodní vztahy – Ing. Ladislav Britaňák, MBA – ladislav.britanak@aobp.cz
Viceprezident pro průmysl – Ing. Jaroslav Trávníček – jaroslav.travnicek@aobp.cz
Viceprezident pro kooperaci a obchod – Ing. Jiří Řezáč – jiri.rezac@aobp.cz
Viceprezident pro strategické plánování – arm. gen. (v.v.) Ing. Josef Bečvář – josef.becvar@aobp.cz

Mapa sídla