Member detail

Home » Member detail
Jungmannova 28/17, Praha 1 –⁠ Nové Město
Logo
Email
info@vsci.cz
Zaměření
CEVRO Institut je soukromá vysoká škola nabízející bakalářské a magisterské studium v oblasti práva, politických věd, bezpečnostních studií a ekonomie. Zájemci o bezpečnostní studia si zde mohou vybrat profesně zaměřený bakalářský program Bezpečnostní politika a navazující magisterský program Bezpečnostní studia. Dále lze pokračovat studiem postgraduálních programů pro manažery MPA – Bezpečnostní a krizový management, MBA – Management a kybernetická bezpečnost a LL.M. – Ochrana informací. CEVRO Institut nabízí také unikátní magisterský program Philosophy, Politics and Economics vyučovaný v angličtině. Škola pořádá odborné semináře, mezinárodní konference a vzdělávací akce zaměřené na aktuální otázky bezpečnosti a obrany, stejně jako na výzkum a vědeckou práci. Nedílnou součástí školy je Centrum transatlantických vztahů (PCTR), Centrum blízkovýchodních vztahů (PCMR) a Centrum bezpečnostních studií (CEBES).
Main Activities
The CEVRO Institute is a private university offering BA and MA degree in the field of law, political science, security studies and economics. The university offers practically based BA program in Security Policy, MA program in Security Studies and post-graduate programs for managers MPA – Security and Crisis Management, MBA – Management and Cyber Security and LL.M. – Data Protecting. The CEVRO Institute also offers a unique one-year MA program in Philosophy, Politics and Economics in English. The university organizes professional seminars, international conferences and educational events focusing on current security and defense issues as well as research and scientific work. The Prague Centre for Transatlantic Relations (PCTR), the Prague Centre for Middle East Relations (PCMR) and the Centre for Security Studies (CEBES) are integral parts of the university.
Fax
+420 221 506 709
Ulice / Street
Jungmannova 28/17
Město / City
Praha 1 –⁠ Nové Město
PSC / ZIP
110 00
275 90 101
DIČ / VAT
CZ27590101
Kategorie
Obchodní a ostatní