Member detail

Home » Member detail
Hájkova 1682/1, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Daniel JESENSKÝ, PhD., MSc., MBA
Tel.: +420 602 205 059

Kontaktní adresa:
Spectrasol, s.r.o. - xPORT BUSINESS ACCELERATOR VŠE
Jeseniova 2769
130 00 Praha 3
Logo
Email
daniel.jesensky@spectrasol.cz
Website
http://www.spectrasol.cz
Zaměření
Česká revoluční technologie pro-kognitivního a bio-dynamického led osvětlení nahrazující přirozené světlo od Slunce.

Spectrasol je dodavatelem biologicky optimalizovaných pro-kognitivních patentově chráněných LED osvětlovacích systémů, jejichž autory a protagonisté jsou přední čeští experti, vědci a uznávané autority v oblasti chronobiologie a světelné techniky.

Výhody osvětlení Spectrasol:
- působí na neobrazové vidění (NIF – Non-image forming visual processing)
- zvyšuje pracovní výkon, snižuje stres a chybovost
- podporuje bdělost, rychlost myšlení a koncentraci
- zlepšuje zdraví, vitalitu a emoční naladění
- regeneruje sítnici oka v reálném čase a opravuje poškození způsobované světelnými zdroji vyzařujícími v oblasti Blue light hazard
- zlepšuje subjektivní spokojenost a vztahy v kolektivech
- zatraktivňuje pracovní podmínky a prostředí
- podporuje bezpečnost, vizuální komfort a regeneraci
- zvyšuje efektivitu a kvalitu osvětlení

Příklady cílových prostředí:
- služebny, dispečinky a řídící centra,
- školící místnosti, kanceláře,
- laboratoře, vývojové a výrobní provozy
- a další interiéry, kde probíhá duševní nebo fyzická činnost.
Main Activities
Revolutionary Czech technology of pro-cognitive and bio-dynamic led lighting replacing natural light from the Sun.

Spectrasol is a supplier of biologically optimised pro-cognitive patent-protected lighting systems, whose authors and advocates are leading Czech experts, scientists and recognised authorities in chronobiology and lighting technologies.

Properties of the Spectrasol lighting systems:
- affects Non-image forming (NIF) visual processing
- improves work performance, reduces stress and error rate
- supports alertness, speed of thought and concentration
- improves health, vitality and emotional state
- regenerates the retina in real time and repairs damage caused by light sources emitting in the Blue Light Hazard area
- improves subjective satisfaction and team relationship
- makes working and environmental conditions more attractive
- supports safety, visual comfort and regeneration
- improves lighting efficency and quality

Examples of target environments:
- staff rooms, dispatchers´and control centres,
- training rooms, offices,
- labs, development and production facilities,
- and other interiors where mental or physical activity play a role.
Ulice / Street
Hájkova 1682/1
Město / City
Praha 3 - Žižkov
PSC / ZIP
130 00
07149794
DIČ / VAT
CZ07149794
Kategorie
Obchodní a ostatní
Logo do listingu