Member detail

Home » Member detail
Bořivojova 824/29, Praha 3 – Žižkov
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Marek Čáp
ředitel společnosti
Logo
Email
cap@spsigma.eu
Zaměření
SP Sigma Solutions, s.r.o. je nezávislá konzultační a poradenská společnost, která poskytuje služby v oblasti ICT projektů a Business projektů pro trhy České a Slovenské republiky, a dále státy Evropské unie.
Našim zákazníkům přinášíme efektivní řešení pro náročné ICT a Business projekty. Dodáváme svoje profesionální schopnosti projektového řízení a odborného poradenství, a tím posilujeme stabilitu a výkonnost našich obchodních partnerů a zákazníků.
Vy máte náročné projekty, my máme efektivní řešení.


Naše služby

Poskytujeme konzultační a poradenskou činnost v oblasti ICT projektů a Business projektů:

• Nastavení firemních procesů
• Příprava informačního systému
• Vedení ICT projektu
• Krizový management ICT projektu
• Služby v oblasti bezpečnosti informačních systémů
• Doplňkové služby v oblasti ICT
• Tvorba business strategie
• Řízení změn
• Řízení business projektů
• Školení a poradenství v oblasti řízení projektů
Main Activities
SP Sigma Solutions, s.r.o. is an independent consulting and advisory company that provides services for ICT projects and Business projects within Czech and Slovak republics and countries of European Union. We bring to our clients an effective solution for demanding ICT and Business projects. We deliver our professional skills in project management and professional consulting to strengthen stability and performance of our business partners and clients. You have demanding projects, we have efficient solution. Our services We provide consulting and advisory services for ICT projects and Business projects: • Company process design • Information system design • ICT project management • Crisis management of ICT project • Information systems security services • Additional ICT services • Creating business strategy • Change management • Managing Business projects • Project management trainings and consulting
Ulice / Street
Bořivojova 824/29
Město / City
Praha 3 – Žižkov
PSC / ZIP
130 00
072 81 897
DIČ / VAT
CZ07281897
Kategorie
Obchodní a ostatní