Member detail

Home » Member detail
Na Strži 241/28, Praha 4 – Krč
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Petr Bičík, MBA
Obchodní ředitel

petr.bicik@jisr-institute.org
+420 702 234 385
Logo
Email
info@jisr-institute.org
Zaměření
Společnost JISR Institute se zaměřuje na budování komplexních schopností v oblastech ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) EW (Electronic Warfare) a asymetrické elektronické ochrany, vč. Anti-drone systémů. K dosažení těchto schopností JISR Institute analyzuje požadavky uživatele, definuje architekturu a realizuje a dodává softwarová
i hardwarová řešení. Dodávané technologie jsou prověřené dvaceti lety zkušeností z bojových misí NATO i spolupráce s dalšími vojenskými, obrannými a bezpečnostními subjekty. Nedílnou součástí je tvorba doktrín a zavádění vzdělávacích a školicích programů. JISR Institute poskytuje zákazníkovi on-site podporu po celou dobu životního cyklu dodávaných řešení – od analýzy až po nasazení v reálné misi.
Společnost spolupracuje se špičkovými odborníky z oblasti návrhu architektur systémů C4 (Command, Control, Communication, Computers), ISR a EW. Tito odborníci pochází z armádní praxe, z vědecké komunity i od obchodních partnerů.
Kromě oblasti vojenských technologií JISR Institute rovněž zastřešuje komplexní dodávky bezpečnostních systémů pro policii, zpravodajské služby, složky IZS či jiné bezpečnostní složky státu.
Main Activities
JISR Institute focuses on building of comprehensive capabilities in ISR (Intelligence Surveillance
and Reconnaissance), EW (Electronic Warfare) and Asymmetric Electronic Protection, incl. anti UAV systems. To achieve these goals JISR Institute analyses user requirements, designs architecture and implements and delivers software and hardware solutions. Supplied technology is combat proven, with 20 years of experiences from NATO, military, defence and security entities worldwide. Doctrines definition and establishing of education and training programs are indivisible parts. JISR Institute provides on-site support for whole solution lifetime – from analysis to deployment in real mission.
The company collaborates with top experts in the design of architectures for C4 (Command, Control, Communication, Computers), ISR and EW systems. These experts come from military practice, scientific community and business partners.
Beside military technologies JISR Institute also provides comprehensive solutions for Homeland Security including police and various kinds of services, such as intelligence, secret, rescue or security service.
Fax
+420 222 269 610
Ulice / Street
Na Strži 241/28
Město / City
Praha 4 – Krč
PSC / ZIP
140 00
052 95 416
DIČ / VAT
CZ05295416
Kategorie
Obchodní a ostatní