Member detail

Home » Member detail
Pod Hájkem 406/1a, Praha 8 – Libeň
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Miroslav Žižka (LTG ret.)
Logo
Email
info@lp-praha.cz
Zaměření
LPP s.r.o. je technologická společnost založená roku 1993, která se velmi rychle propracovala mezi nejvýznamnější výrobce a vývojáře leteckých přístrojů na českém trhu. Společnost postupně rozšiřovala své zaměření na další oblasti výroby, a to zejména pro pozemní jednotky úspěšnou integrací vozidlového informačního systému, včetně řízení boje (VIBMS) jako součást systému velení a řízení v několika bojových a podpůrných platformách české armády.

Společnost dnes poskytuje zákazníkům po celém světě komplexní řešení nejenom v obranném a bezpečnostním sektoru, ale i pro civilní zákazníky. LPP využívá prvků umělé inteligence, analýzy velkých dat a kybernetické bezpečnosti pro svá řešení jako jsou detekční, rozpoznávací a identifikační systémy nebo systémy řízení bezpilotních vozidel. Na základě svých odborných zkušeností, znalostí a dlouholeté aktivity v oboru, společnost také představila svůj vlastní C6 ISR systém, včetně plné integrace všech potřebných podsystémů do pozemních vozidel a letadel.

Mimo to, se společnost zaměřuje na vývoj a výrobu vlastní vetroniky, datových a ovládacích terminálů, diagnostických jednotek a také pozorovacích přístrojů. V rámci leteckého odvětví společnost svým zákazníkům poskytuje kompletní avioniku, zahrnující vlastní EFIS a ESIS displeje, mission computers, HUMS a další letecké přístroje. Kvalifikovaný tým předurčuje společnost, aby svým zákazníkům poskytla inovativní a špičková řešení.
Main Activities
LPP s.r.o. is a technological company which was founded in 1993, to become very soon a local industrial leader in development and manufacturing of the flight instruments. Company has gradually expanded into other production areas, mainly in the land forces domain with the Vehicular Information and Battle Management System, which was successfully integrated as a part of Command and Control system into various combat and support platforms of Czech Armed Forces.

Nowadays, the company provides comprehensive solutions to customers worldwide, not only in the Defense and Security Sector but also in the area of intelligence and civilian rescue systems. LPP applies aspects of artificial intelligence, big data analytics and cybersecurity for its solutions, such as detection, recognition and identification systems or unmanned vehicle control systems. Based on its expertise, knowledge management and long-term engagement, the company has introduced its own C6 ISR system, including a complete integration of necessary sub-systems into the various aerial and land platforms.

Besides that, LPP focuses on development and production of own vetronics, control and data terminals, diagnostic units as well as various E/O sensors. In an aerospace sector the company is capable to provide complete avionics suits, including own EFIS and ESIS displays, mission computers, HUMS and other various instruments. LPP team predestines the company to provide its customers with the innovative and top-of-the-art solutions.
Ulice / Street
Pod Hájkem 406/1a
Město / City
Praha 8 – Libeň
PSC / ZIP
180 00
481 12 062
DIČ / VAT
CZ 481 12 062
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Systémy velení a jeho vybavení, Obrněná a jiná vozidla a vybavení