Zveřejněny výzvy k předkládání návrhů EDF pro rok 2022

14.6.2022
Daniel Svoboda

Vážení členové,

informujeme, že byly zveřejněny výzvy k předkládání návrhů EDF pro rok 2022. Veškeré informace k EDF můžete sledovat na webu AOBP v sekci EDF. Připomínáme také otevřenou registraci na informační den a networkingovou akci Evropského obranného fondu, které se uskuteční 30. června a 1. července 2022. Registrovat se můžete na této webové stránce. Během registrace a po ní můžete odeslat žádost o prezentaci svých nápadů a zkušeností v souvislosti s tématy výzvy EDF 2022. Deadline pro podání žádosti o časový úsek pro prezentaci je 15. června. Uzávěrka pro registrace je 23. června pro fyzickou účast a 27. června pro online účast. Doporučujeme registraci všem, kteří uvažují o účasti ve výzvách EDF 2022.