Zjednoduší se pro české firmy zahraniční obchod s vojenským materiálem?

25.1.2011
David

V současné době se připravuje implementace dvou klíčových směrnic Evropské unie upravujících obchodování s vojenským materiálem do legislativy České republiky. Výsledkem by mělo být jednodušší obchodování se zbraněmi v rámci EU, ale také konec offsetových programů v současné podobě.
Mimo jiných subjektů se na implementaci obou směrnic aktivně podílí také Asociace obranného průmyslu České republiky. Asociace byla založena v roce 1997 a je zájmovým sdružením právnických osob zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingovými službami s vojenskou a bezpečnostní technikou, materiálem a infrastrukturou. Tato nevládní a nezisková organizace v současné době sdružuje 80 českých podniků a firem, které se zásadním způsobem podílí na dovozu a vývozu vojenského materiálu jak ze zemí EU tak i mimo její rámec.
Důležitým krokem v procesu plánovaných legislativních změn v této oblasti bylo vystoupení současného prezidenta asociace Jindřicha Plocha, který dne 18. ledna 2011 prezentoval stanovisko AOBP zástupcům Podvýboru pro kontrolu akvizic Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva obrany a dalším zainteresovaným institucím. Ve své prezentaci zhodnotil stávající systém obchodování, který vychází ze zákona 38/194 Sb. Ten v zásadě požaduje pro obchodníka se zbraněmi zvláštní druh koncese a licenci pro každý obchodní případ dovozu či vývozu vojenského materiálu. Poradními orgány pro udělení licence je Ministerstvo zahraničí a Ministerstvo obrany (zajímavý pohled na fungování licenčního systému v ČR přináší i kauza publikovaná serverem Wikileaks, dle které měli úředníci českého ministerstva zahraničí omylem zablokovat export ruských raket Ch-31 do USA). Revoluční změnou v systému by mělo být přijetí a implementace dvou již přijatých směrnic EU, které musí Česká republika implementovat do svého právního řádu. První navrhovaná směrnice 81/2009/ES „o zadávání veřejných zakázek obranného charakteru“ nepřináší pro obranný průmysl především menších států pozitivní zprávu. Evropská unie prosazuje zrušení systému offsetů. Náhradou za offsety je nové pravidlo, které umožní, aby se domácí průmysl podílel na zakázce pro národní armádu subdodávkou v hodnotě až 30 procent. V konečném důsledku by to mělo podpořit integraci a spolupráci evropského obranného průmyslu. Zásady stanovené ve směrnici by měly v české legislativě platit od srpna 2011.
Druhou směrnici, ke které se AOBP zásadně vyjadřuje, je směrnice 2009/43/ES „o zjednodušení podmínek transferů obranných produktů v rámci Společenství“. Hlavním přínosem bude podle prezidenta AOBP zjednodušení procesů obchodu s materiálem pro obranné účely mezi členskými zeměmi EU. V praxi to bude znamenat, že při obchodu s vojenským materiálem uvnitř EU nebudou nutné dovozní licence v zemi příjemce na půdě EU. Dále odpadnou složitá byrokratická řízení o povolení tranzitu vojenského materiálu při jeho cestě z jedné země EU do druhé přes třetí členské státy. Kromě toho bude v rámci EU zavedena jednotná certifikace obchodníků se zbraněmi. Pro obchody mimo země EU zůstane v platnosti stávající režim podle zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Další významný návrh, který tato směrnice obsahuje, je povolení obchodování i fyzickým osobám.
Prezident AOBO Jindřich Ploch k implementaci směrnic podotýká: „Offsety jsou sice výhodný nástroj pro domácí obranný průmysl, ale jeho existence je závislá na tom, zda národní armáda zadává významné zakázky. V současné situaci českého obranného rozpočtu se v dohledné době nedá očekávat nový projekt s velkými offsety. Skutečný potenciál našeho průmyslu byl a je v exportu, a proto směrnici zjednodušující obchodování s partnery v Evropské unii vítám.“

Autor: Iva RUSKOVSKÁ
Zdroj: ATM 2/2011