Zasedání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR

29.4.2013
David

Dne 24. dubna 2013 od 10 hodin se uskutečnila schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, která projednávala problematiku udělování exportních licencí v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu. Pozvánka s programem viz http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=68055&id_var=57262

Prezidentu AOBP Jiřímu Hynkovi bylo umožněno přednést úvodní řeč – viz příloha.

Na základě rozsáhlé diskuse přijal výbor Senátu usnesení, kde

–          žádá ministra zahraničních věcí ČR, aby přijal opatření, která zabezpečí, aby nesouhlasná stanoviska jím řízeného resortu jako dotčeného orgánu k žádosti o licenci byla plně k dispozici žadateli o licenci. V těchto stanoviscích musí být detailně a srozumitelně odůvodněno, proč nebyl s obchodem vysloven souhlas a toto rozhodnutí musí být zároveň přezkoumatelné;

–          žádá ministra průmyslu a obchodu ČR , aby při přípravě novely zákona o obchodu s vojenským materiálem zapracoval ustanovení, které by řešilo situaci tak, aby v případě, že pouze jeden z dotčených orgánů dá nesouhlasné stanovisko s obchodem a ostatní souhlasné, nedošlo k automatickému zamítnutí žádosti o licenci, ale aby byl ponechán prostor pro přezkoumání nesouhlasného stanoviska příslušným arbitrem.

Celé usnesení lze nalézt na http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=68303&id_var=57466

senat_uvodni_rec_jiri_hynek_pdf_22566