Workshop SME Instrument- příprava projektové žádosti Praha 15.11.2018

31.10.2018
Alice Štysová

Vážení členové,

rádi bychom Vás jménem Akademie věd ČR pozvali na workshop SME Instrument – příprava projektové žádosti, který se uskuteční dne 15. listopadu 2018 od 10 hodin (registrace od 9.30) v konferenčním sále Vltava Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 –www.tc.cz.

Workshop je určen ambiciózním podnikům, které plánují předložit svůj návrh projektu do 1. nebo 2. fáze SME Instrumentu. Workshop bude zahrnovat jak přednášky, tak příklady z projektových návrhů. Bude probrána celá struktura návrhu projektu včetně doporučení, jaké informace, v jaké formě a rozsahu uvádět, včetně častých chyb. Pracovním jazykem workshopu bude čeština.

Po skončení přednáškové části bude zájemcům umožněno konzultovat projektový záměr individuálně s přednášejícími. Může se jednat jak o stručné základní posouzení záměru, tak i o konzultaci rozpracovaného nebo dříve podaného projektového návrhu. V případě velkého zájmu si vyhrazujeme právo odmítnout některé zájemce a nabídnout jim náhradní termín. Zájemce žádáme, aby svůj zájem nezávazně deklarovali už při registraci na akci.

Workshop pro MSP je bez vložného, je však nutné se zaregistrovat prostřednictvím formuláře na straně  http://geform.tc.cz/modul4_podzim2018  nejpozději do 13.11.2018. Registrace bude otevřena pouze do naplnění kapacity a bude zájemcům potvrzena.

Program workshopu