Výzva k účasti na pietním aktu

11.8.2017
Kristýna Helm

Vážení členové,

vyzýváme Vás k účasti na pietnímu aktu u příležitosti výročí návratu československých pilotů RAF do vlasti v srpnu 1945, který se bude konat v pondělí dne 14.8. od 17:00 na Klárově u památníku Okřídlený lev. Tento památník věnovala britská komunita žijící v ČR jako výraz vděčnosti československým pilotům, kteří v barvách královského letectva Velké Británie pomohli porazit nacistické Německo. V současnosti se ve spolupráci této komunity a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu připravuje dokončení památníku, kterým by měla být výměna informačních desek, doplnění seznamu všech československých vojáků, kteří během druhé světové války bojovali v řadách RAF, a úprava parku. Pietní akt je pořádán Nadačním fondem Air Maršála Karla Janouška pod záštitou starosty Praha 1.

Reálně hrozí, že tento památník bude z Klárova odstraněn, o což se snaží Magistrát hlavního města Prahy. Bylo by vůči všem československým pilotům RAF sprosté a nedůstojné, aby byl tento památník přemístěn někam na okraj Prahy do zapomnění tak, jak bylo na hrdinství těchto vojáků zapomenuto v dobách totality. To nikdy nesmíme připustit. Vyzýváme všechny, kterým není osud tohoto památníku lhostejný, aby na tento pietní akt přišli.