Vyhláška MPO – seznam bezpečnostního materiálu – výzva

26.2.2013
David

Vážení členové.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem vnitra připravuje novou vyhlášku – seznam bezpečnostního materiálu, vycházející z novely zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obraným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem). Problematika seznamu bezpečnostního materiálu trápí řadu firem, proto na jednání prezidenta AOBP s vedením resortu vnitra a průmyslu a obchodu byla dohodnuta možnost firmem AOBP účastnit se přípravy vyhlášky, aby byla zohledněna veškerá specifika výrobních podniků. Firmy mohou navrhnout své zástupce do pracovní skupiny, která bude nápomocna autorům novely s její přípravou. Jména a kontakty delegovaných osob prosím zaslat na svarc@aobp.cz do 5.3.2013.