Vyhláška k uložení a zabezpečení bezpečnostního materiálu – výzva

22.2.2013
David

Ministerstvo vnitra připravuje novou vyhlášku o uložení a zabezpečení bezpečnostního materiálu, vycházející z novely zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obraným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem). Řada firem řešila specifické problémy, které se týkaly jejich provozních, výrobních a skladovacích postupů ve smyslu uvedeného zákona. Na jednání prezidenta AOBP s vedením resortu vnitra byla dohodnuta možnost firmem AOBP účastnit se přípravy vyhlášky, aby byla zohledněna veškerá specifika výrobních podniků. Firmy mohou navrhnout své zástupce do pracovní skupiny, která bude nápomocna paní Bačkovské z MV (autorce novely). Jména a kontakty delegovaných osob prosím zaslat na svarc@aobp.cz do 27.2.2013.